head-bankroksingkhon
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
head-bankroksingkhon
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
หน้าหลัก » นานาสาระ » การฆ่าตัวตาย จากการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่จะมีการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอน

การฆ่าตัวตาย จากการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่จะมีการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอน

อัพเดทวันที่ 21 ตุลาคม 2021

การฆ่าตัวตาย ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน แต่มีกระบวนทางความคิดที่การพัฒนาไปสู่การฆ่าตัวตาย นักวิชาการชาวญี่ปุ่นชี้ให้เห็นว่า ประสบการณ์ทั่วไปของการฆ่าตัวตายคือ การทำให้เกิดความคิดฆ่าตัวตาย การตัดสินใจกระทำพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงการฆ่าตัวตาย สามารถคิดเกี่ยวกับวิธีการฆ่าตัวตาย เลือกสถานที่และเวลาของพฤติกรรมฆ่าตัวตายด้วยการฆ่าตัวตาย

สำหรับคนที่อายุต่างกัน บุคลิกต่างกันและสถานการณ์ต่างกัน ในกระบวนการฆ่าตัวตายจะแตกต่างกันไปตามความยาว นักวิชาการมักแบ่งกระบวนการฆ่าตัวตายออกเป็น 3 ขั้นตอน แรงจูงใจในการฆ่าตัวตาย หรือขั้นตอนการสร้างความคิดฆ่าตัวตาย เพราะสามารถปรากฏว่า รวมถึงประสบปัญหายาก ต้องการหลีกหนีจากความเป็นจริง ควรเตรียมใช้การฆ่าตัวตายเป็นวิธีการแก้ปัญหาเพื่อปลดปล่อยตนเอง

ความขัดแย้งหลังจากเกิดความคิดฆ่าตัวตายขึ้น สัญชาตญาณในการเอาตัวรอดจะทำให้บุคคลที่ตั้งใจฆ่าตัวตาย เพราะตกอยู่ในความขัดแย้งระหว่างความเป็นและความตาย เป็นการพูดคุยเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย บ่งบอกถึงการฆ่าตัวตายและสัญญาณอื่นๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมของการพยายามฆ่าตัวตาย

 

 

การฆ่าตัวตาย

 

ขั้นตอนการเลือกพฤติกรรมฆ่าตัวตาย เพื่อให้ปราศจากความขัดแย้ง มีการตั้งใจแน่วแน่ที่จะตายอารมณ์ของเขาค่อยๆ ฟื้นตัว เกี่ยวกับวิธีการฆ่าตัวตายและการเตรียมตัวฆ่าตัวตายเช่น การซื้อเชือก การเก็บยานอนหลับเป็นต้น เมื่อถึงเวลาที่รอคอยให้กระทำการสิ้นสุดชีวิตของตน ในฐานะที่เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่ซับซ้อน นักวิชาการมีมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการจำแนกประเภท

การศูนย์วิจัยการป้องกันการฆ่าตัวตายของสถาบันสุขภาพจิตแห่งชาติ เพื่อจัดประเภทการฆ่าตัวตายเป็นการฆ่าตัวตายอย่างสมบูรณ์ การพยายามฆ่าตัวตาย แนวคิดการฆ่าตัวตาย การจำแนกการฆ่าตัวตายเป็นพยายามฆ่าตัวตาย ฆ่าตัวตายโดยสมบูรณ์ การจำแนกประเภทอื่นๆ ได้แก่ การฆ่าตัวตายตามธรรมเนียม การฆ่าตัวตายเรื้อรัง การฆ่าตัวตายโดยประมาท การฆ่าตัวตายที่ไม่สมบูรณ์ การฆ่าตัวตายทางจิตเวชเป็นต้น

ตามผลของการฆ่าตัวตาย โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ ความคิดฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตายและความสำเร็จในการฆ่าตัวตาย อาการอะไรที่สับสนง่ายกับพฤติกรรมฆ่าตัวตาย เนื่องจากการฆ่าตัวตายไม่ใช่การกระทำส่วนตัว แต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทางสังคม ความไม่มั่นคงทางสังคมและวัฒนธรรมได้เกิดขึ้น

การสนับสนุนทางสังคมและการสื่อสารที่สำคัญมาก สำหรับบุคคลได้ถูกทำลายลง เพราะส่งผลให้ความสามารถ ความมั่นใจและความตั้งใจที่จะอยู่รอดของผู้คนลดลง ซึ่งมักจะนำไปสู่อัตราการฆ่าตัวตายที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ความสัมพันธ์ส่วนตัวและการควบคุมของสังคม การฆ่าตัวตายแบบเห็นแก่ผู้อื่น การฆ่าตัวตายแบบเห็นแก่ผู้อื่นหมายถึง การฆ่าตัวตายภายใต้ประเพณีทางสังคม หรือแรงกดดันของกลุ่ม หรือในการแสวงหาเป้าหมายบางอย่าง

เพื่อประโยชน์ในการรับผิดชอบและเสียสละ เพื่อทำให้การฆ่าตัวตายอย่างสมบูรณ์ การฆ่าตัวตายเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการฆ่าตัวตายที่เห็นแก่ผู้อื่น หมายถึงการฆ่าตัวตาย เนื่องจากการสูญเสียความอดกลั้นทางสังคม ความเชื่อมโยงของบุคคล ไม่สนใจสังคมและกลุ่มที่เขาอาศัยอยู่ เช่นผู้ที่หย่าร้างและผู้ที่ไม่มีบุตร โดยเชื่อว่า การฆ่าตัวตายประเภทนี้มีโอกาสน้อยที่จะเกิดขึ้นในสังคมที่มีบรรยากาศครอบครัวที่เข้มแข็ง

“การฆ่าตัวตาย”ที่ผิดปกติหมายถึง การทำลายความสัมพันธ์โดยธรรมชาติระหว่างบุคคลและสังคม ตัวอย่างเช่น การสูญเสียงาน การตายของคนที่คุณรัก ทำให้ผู้มาเยี่ยมรู้สึกท่วมท้นและยากที่จะควบคุมการฆ่าตัวตาย การฆ่าตัวตายด้วยโชคชะตาหมายถึง บุคคลที่ฆ่าตัวตายเมื่อรู้สึกว่า ชะตากรรมของพวกเขาอยู่นอกเหนือการควบคุมอย่างสมบูรณ์ เพราะอยู่ภายใต้การควบคุมและสั่งการจากโลกภายนอกมากเกินไป

นักวิชาการแบ่งการฆ่าตัวตายออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การฆ่าตัวตายทางอารมณ์และการฆ่าตัวตายทางปัญญา การฆ่าตัวตายทางอารมณ์มักเกิดจากอารมณ์ ซึ่งการฆ่าตัวตายนั้นเกิดจากสภาวะทางอารมณ์ เช่นความคับข้องใจ ความเสียใจ ความรู้สึกผิด การฆ่าตัวตายประเภทนี้ค่อนข้างเร็ว ระยะการพัฒนาสั้นหรือแม้กระทั่งแสดงความหุนหันพลันแล่นหรือฉับพลันในทันที

การฆ่าตัวตายอย่างมีเหตุผล ไม่ได้เกิดจากอารมณ์ที่เร่าร้อน ซึ่งเกิดจากสิ่งเร้าภายนอกโดยไม่ได้ตั้งใจ แต่เพราะว่าหลังจากการประเมินและประสบการณ์ในระยะยาวหลังจากวิจารณญาณ เพราะเหตุผลเพียงพอแล้ว ความตั้งใจที่จะฆ่าตัวตายก็ค่อยๆ เกิดขึ้นหากมีจุดมุ่งหมายและวางแผนไว้ ควรตรวจสอบมาตรการฆ่าตัวตาย ดังนั้นกระบวนการฆ่าตัวตายจึงค่อนข้างช้าและระยะเวลาการพัฒนานานขึ้น

การฆ่าตัวตายไม่ได้เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน แต่มีกระบวนการพัฒนา ควรชี้ให้เห็นว่า ประสบการณ์ทั่วไปของการฆ่าตัวตายคือ เพราะทำให้เกิดความคิดฆ่าตัวตาย ควรตัดสินใจกระทำพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงการฆ่าตัวตาย เกี่ยวกับวิธีการฆ่าตัวตาย เลือกสถานที่และเวลาของพฤติกรรมฆ่าตัวตายด้วยการฆ่าตัวตาย สำหรับคนที่อายุต่างกัน บุคลิกต่างกันและสถานการณ์ต่างกัน กระบวนการฆ่าตัวตายจะแตกต่างกันไป

นักวิชาการชาวมักแบ่งกระบวนการฆ่าตัวตายออกเป็น 3 ขั้นตอน ควรแรงจูงใจในการฆ่าตัวตายหรือขั้นตอนการสร้างความคิดฆ่าตัวตาย ซึ่งเพราะปรากฏว่าประสบปัญหายาก ต้องการหลีกหนีจากความเป็นจริง ควรเตรียมใช้การฆ่าตัวตายเป็นวิธีการแก้ปัญหาเพื่อปลดปล่อยตนเอง

ความขัดแย้งหลังจากเกิดความคิดฆ่าตัวตายขึ้น สัญชาตญาณในการเอาตัวรอดจะทำให้บุคคลที่ตั้งใจฆ่าตัวตาย ตกอยู่ในความขัดแย้งระหว่างความเป็นและความตาย ควรบ่งบอกถึงการฆ่าตัวตายและสัญญาณอื่นๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมของการพยายามฆ่าตัวตาย ขั้นตอนการเลือกพฤติกรรมฆ่าตัวตาย ในปัจจุบันมีมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการจำแนกประเภท

การป้องกันการฆ่าตัวตายของสถาบันสุขภาพจิตแห่งชาติ มีการจัดประเภทการฆ่าตัวตาย มีการจำแนกการฆ่าตัวตายเป็นการพยายามฆ่าตัวตาย การฆ่าตัวตายโดยสมบูรณ์ การจำแนกประเภทอื่นๆ ได้แก่ การฆ่าตัวตายตามธรรมเนียม การฆ่าตัวตายเรื้อรัง การฆ่าตัวตายโดยประมาท การฆ่าตัวตายที่ไม่สมบูรณ์ การฆ่าตัวตายทางจิตเวชเป็นต้น ตามผลของการฆ่าตัวตาย โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ความคิดฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตายและความสำเร็จในการฆ่าตัวตาย

 

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ > คอมพิวเตอร์ ได้มีการพัฒนาในด้านความรู้และประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน

นานาสาระ ล่าสุด
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร