head-bankroksingkhon
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
head-bankroksingkhon
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
หน้าหลัก » คลิปกิจกรรม » การแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี ช่วงชั้นที่ 2 ป.4 ถึง ป.6

การแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี ช่วงชั้นที่ 2 ป.4 ถึง ป.6

อัพเดทวันที่ 19 ตุลาคม 2020

การแต่งกายเลียนแบบ ตัวละครในวรรณคดี ของนักเรียนโรงเรียนบ้านโกรกสิงขร ช่วงชั้นที่ 2 ป.4 ถึง ป.6 ภายในปี 2020

คลิปกิจกรรม ล่าสุด
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร