head-bankroksingkhon
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
head-bankroksingkhon
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » โรงเรียนได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา สวนสัตว์เปิด “ซาฟารีเวิล์ด”

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา สวนสัตว์เปิด “ซาฟารีเวิล์ด”

อัพเดทวันที่ 19 ตุลาคม 2020

กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2561 พาเด็กๆเข้าชมโชว์การแสดง ลิงอุรังอุตัง โชว์สิงโตทะเล โชว์การแสดงสตั้นท์ โชว์การแสดงปลาโลมา และเขาชมสวนสัตว์อีกมากมายหลายชนิด ณ สวนสัตว์เปิด “ซาฟารีเวิล์ด” วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

กิจกรรมทัศนศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร