head-bankroksingkhon
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
head-bankroksingkhon
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
หน้าหลัก » กิจกรรมโรงเรียน » โรงเรียนได้นำนักเรียนทำบุญ เวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา

โรงเรียนได้นำนักเรียนทำบุญ เวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา

อัพเดทวันที่ 19 ตุลาคม 2020

วันวิสาขบูชา โรงเรียนได้นำนักเรียนทำบุญ เวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

วันวิสาขบูชา

กิจกรรมโรงเรียน ล่าสุด
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร