head-bankroksingkhon
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
head-bankroksingkhon
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
หน้าหลัก » นานาสาระ » สาธารณรัฐ แห่งสหภาพเมียนมาร์ ประวัติความเป็นมาเป็นไปเบื้องต้น

สาธารณรัฐ แห่งสหภาพเมียนมาร์ ประวัติความเป็นมาเป็นไปเบื้องต้น

อัพเดทวันที่ 2 มิถุนายน 2021

สาธารณรัฐ

สาธารณรัฐ แห่งสหภาพเมียนมาร์ มันเป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มันอยู่ติดกับทะเลอันดามันในทิศตะวันตกเฉียงใต้อินเดีย และบังคลาเทศในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประเทศจีนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และลาวในทิศตะวันออกเฉียงใต้ และเมืองหลวงเนปีดอ

พม่ากลายเป็นประเทศแบบครบวงจร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2367 ถึง พ.ศ.2428 อังกฤษได้ทำสงครามอังกฤษกับพม่า 3 ครั้ง และยึดครองพม่า ในปีพ.ศ.2429 อังกฤษกำหนดให้พม่าเป็นจังหวัดหนึ่งของบริติชอินเดีย ในเดือนมกราคมพ.ศ.2491 แยกตัวออกจากเครือจักรภพอังกฤษ และประกาศเอกราชจัดตั้งสหภาพเมียนมาร์ ในเดือนมกราคม พ.ศ.2517

ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สาธารณรัฐ สังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในเดือนกันยายน พ.ศ.2531 ทหารที่นำโดยรัฐมนตรีว่า การกระทรวงกลาโหมซูหม่องเข้ามามีอำนาจ ในเดือนกันยายน พ.ศ.2531 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สหภาพเมียนมาร์ ในเดือนพฤษภาคม2008 รัฐธรรมนูญใหม่ให้สำหรับการดำเนินการตามที่ระบบประธานาธิบดี ในเดือนกุมภาพันธ์2554

รัฐสภาเมียนมาร์ได้เลือกเต้นเซน เป็นประธานาธิบดีคนแรกของเมียนมาร์ ในเดือนมีนาคม 2559 สมัชชาแห่งสหภาพเมียนมาร์ ได้เลือกทีนจอเป็นประธานาธิบดีคนแรกของพม่า ที่ไม่ได้รับการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ในรอบกว่าครึ่งศตวรรษ ในเดือนมีนาคม 2018 เขาได้ลาออก เมียนมาร์เป็นหนึ่งในประเทศ ที่มีการพัฒนาน้อยที่สุดในโลก โดยมีเกษตรกรรมประชากรมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้แก่ ข้าว ข้าวสาลี อ้อยและอื่นๆ

ในเย็นวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เมียนมาร์ได้อนุมัติการใช้วัคซีนไวรัสโคโรน่าใหม่ที่ผลิตในประเทศ ในขณะเดียวกัน วัคซีนที่ผลิตในอินเดีย และรัสเซียก็ได้รับการอนุมัติให้ใช้เช่นกัน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน แห่งสหประชาชาติ ได้ผ่านมติที่เกี่ยวข้องกับเมียนมาร์ และเมียนมาร์แสดงการปฏิเสธมติดังกล่าว

ประวัติศาสตร์เมียนมาร์ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ของพม่า สามารถย้อนกลับไปได้ถึง 5,000 ปีที่แล้ว จากข้อมูลทางโบราณคดีในภาษาฝรั่งเศส และภาษาอังกฤษพบว่า มีกิจกรรมของมนุษย์ในพม่าในช่วงปลายยุคหินใหม่ เมื่อ 10,000ปีก่อน ในเวลานั้นหมู่บ้านฝั่งอิระวดีของพม่า เป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์

ตามตำนานเข้าสู่ต้นน้ำของแม่น้ำอิระวดี เมื่อ 200ปีก่อนคริสตกาล และควบคุมเส้นทางการค้า ระหว่างประเทศอินเดีย 2 ศตวรรษต่อมา ชาวมอญเข้ามาที่ลุ่มแม่น้ำสีตวง และในปี ค.ศ.849 ชาวพม่าได้เข้ายึดครองลุ่มแม่น้ำปากะญอ และตั้งเมืองพุกาม ในตอนต้นของศตวรรษที่ 9 รัฐเปียวได้ส่งบรรณาการให้ราชวงศ์ถัง

ราชวงศ์พุกามในปี ค.ศ.1044-1297 เจดีย์ชเวดากองในย่างกุ้ง ซึ่งเป็นอาณาจักรที่รวมเป็นหนึ่งเดียวแห่งแรกของเมียนมาร์ โดยมีพุทธศาสนานิกายเถรวาทเป็นศาสนาประจำชาติ กษัตริย์อโนเยตาพิชิตกลุ่มชาติพันธุ์ฉาน และมอญได้อย่างต่อเนื่อง และยังคงขยายอาณาเขตของตนต่อไป เมื่อพระเจ้าอลองสิทุ ครองราชย์ ตั้งแต่ ค.ศ.1111 ถึง ค.ศ.1167

พุทธศาสนานิกายเถรวาท ก็ค่อยๆ กลายเป็นกระแสหลัก และมาถึงจุดสูงสุดในต้นศตวรรษที่ 13 จากวัดมากกว่า 3,000แห่งที่สร้างขึ้นในเวลานั้น 100แห่งได้รับการเก็บรักษาไว้จนถึงทุกวันนี้ ในปี ค. ศ.1287 กุบไลข่านผู้ปกครองชาวมองโกเลีย ได้นำกองทัพราชวงศ์หยวนบุกครั้งใหญ่ สงครามหยวนกับพม่า ซึ่งทำให้ราชวงศ์พุกามสูญเสียเอกราช และพินาศไป

ราชวงศ์พะโคในปี ค.ศ. 1287-1531 วาริลุใช้ประโยชน์จากความเสื่อมโทรมของอาณาจักรพุกามเพื่อครองพม่า เขากลายเป็นรัฐมนตรีในปี ค.ศ.1298 ในสมัยวาริรูประเทศพม่าปรากฏรหัสที่เก่าแก่ที่สุดคือ รหัสวาริรู ต่อมา วาริลุถูกลอบสังหารโดยหลานชายของเขาหลายคน รัฐมนตรีกวาดล้างกลุ่มกบฏและน้องชายของวาริลุก็ทำสำเร็จ ในช่วงนี้ชาวมอญได้ยึดครองเชียงใหม่ และได้ที่ดินเช่นหมู่บ้านลานเบน สถานการณ์ทางการเมือง ในตอนกลางของประเทศไม่มั่นคง โจรอาละวาด และแม้แต่เจ้าชายยังถูกลอบสังหาร โดยผู้อพยพชาวฉาน

อ่านบทความต่อไป คลิ๊ก !!!     กลาก เป็นโรคผิวหนังมักพบได้บ่อยในเด็ก เกิดจากความบกพร่องของผิว

นานาสาระ ล่าสุด
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร