head-bankroksingkhon
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
head-bankroksingkhon
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ห้องสมุดประชาชนอำเภอจอมบึง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถโมบายเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านบ้านโกรกสิงขร

ห้องสมุดประชาชนอำเภอจอมบึง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถโมบายเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านบ้านโกรกสิงขร

อัพเดทวันที่ 19 ตุลาคม 2020

ห้องสมุดประชาชน อำเภอจอมบึง ครู กศน.ตำบลด่านทับตะโก จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถโมบายเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านบ้านโกรกสิงขร เมื่อวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-15.30 น.ห้องสมุดประชาชนอำเภอจอมบึง ครู กศน.ตำบลด่านทับตะโก

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถโมบายเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านบ้านโกรกสิงขร ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยมีกิจกรรมสาระน่ารู้ และกิจกรรมสมุดเล่มเล็ก นอกจากนั้นยังมีรถห้องสมุดเคลื่อนที่มาให้บริการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียน ขอขอบคุณคณะครู กศน ต.ด่านทับตะโก ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

ห้องสมุดประชาชน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร