head-bankroksingkhon
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
head-bankroksingkhon
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
หน้าหลัก » กิจกรรมโรงเรียน » ให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่า

ให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่า

อัพเดทวันที่ 19 ตุลาคม 2020

อนุรักษ์สัตว์ป่า ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า จ.ราชบุรี ที่ได้มาให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่า

อนุรักษ์สัตว์ป่า

กิจกรรมโรงเรียน ล่าสุด
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร