head-bankroksingkhon
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
head-bankroksingkhon
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
หน้าหลัก » กิจกรรมโรงเรียน » โรงเรียนได้พานักเรียนชั้นอนุบาลไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สวนสัตว์เปิดเขาประทับช้าง

โรงเรียนได้พานักเรียนชั้นอนุบาลไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สวนสัตว์เปิดเขาประทับช้าง

อัพเดทวันที่ 19 ตุลาคม 2020

เรียนรู้นอกสถานที่ โรงเรียนได้พานักเรียนชั้นอนุบาล 2 และ 3 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สวนสัตว์เปิดเขาประทับช้าง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี มีสัตว์หลายชนิดให้ชม เด็กๆดู

โรงเรียนได้พานักเรียนชั้นอนุบาล 2 และ 3 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สวนสัตว์เปิดเขาประทับช้าง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี มีสัตว์หลายชนิดให้ชม เด็กๆดูสนุกและตื่นเต้นและยังได้ความรู้อีกด้วย

เรียนรู้นอกสถานที่

กิจกรรมโรงเรียน ล่าสุด
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร