head-bankroksingkhon
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
head-bankroksingkhon
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » โรงพยาบาลส่งเสริมอนามัยโกรกสิงขร ได้ให้ความรู้และการรักษาให้ห่างพ้นจากเหา

โรงพยาบาลส่งเสริมอนามัยโกรกสิงขร ได้ให้ความรู้และการรักษาให้ห่างพ้นจากเหา

อัพเดทวันที่ 19 ตุลาคม 2020

โรงพยาบาล ส่งเสริมอนามัยโกรกสิงขร ได้ให้ความรู้และการรักษาให้ห่างพ้นจากเหา โครงการส่งเสริมสุขภาพและกำจัดเหาในนักเรียน จากโรงพยาบาลส่งเสริมอนามัยโกรกสิงขร ได้ให้ความรู้และการรักษาให้ห่างพ้นจากเหา ทางโรงเรรยนขอขอบคุณที่มาให้ความรู้กับนักเรียนในครั้งนี้

โรงพยาบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร